Nghề, lĩnh vực, qui mô đào tạo Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu


NGHỀ, LĨNH VỰC VÀ QUI MÔ ĐÀO TẠO CỦA KHOA

A. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

- Nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí.

- Nghề Phân tích các sản phẩm lọc dầu.

- Nghề Công nghệ thực phẩm

- Nghề Công nghệ Kỹ thuật môi trường

- Nghề Nghiệp vụ xăng dầu (sơ cấp)

- Nghề Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu (sơ cấp)

- Nghề Kỹ thuật chế biến cá, tôm, mực, nước mắm (sơ cấp)

Tính đến hết năm 2020, số lượng Khoa đã đào tạo: 1.248 HSSV

B. ĐÀO TẠO CHÍNH QUI

- Chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng thể hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục và đào tạo, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục trong toàn khoá học; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.

- Chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ lao động-thương binh và xã hội quy định. Mỗi chương trình khung tương ứng với một ngành đào tạo.

- Học phần là khối lượng kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ kiến thức trong quá trình học tập. Học phần có khối lượng từ 2 đến 6 đơn vị học trình, được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần tương ứng với một mức trình độ và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc các phần trong tổ hợp của nhiều môn học.

- Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Học phần bắt buộc là những học phần chứa đựng nội dung kiến thức chủ yếu của mỗi chương trình, bắt buộc học sinh, sinh viên phải tích lũy. 

- Học phần tự chọn là những học phần chứa đựng nội dung kiến thức cần thiết, học sinh sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình học; Hiệu trưởng quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần phù hợp với đặc điểm của trường.

C. ĐÀO TẠO LIÊN KẾT

Ngoài những khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn như trên, Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu còn nhận thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí. Khoa mong muốn được liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, chuyên ngành, các khóa học cấp chứng chỉ Quốc tế trong tương lai. 

D. QUI MÔ ĐÀO TẠO

QUY MÔ TUYỂN SINH GIAI ĐOẠN 2020-2025

TT

Tên nghề

Mã nghề

Qui mô tuyển sinh

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I

Trình độ Cao đẳng

 

1

- Vận hành thiết bị chế biến Dầu khí – Chuẩn đầu ra theo khung năng lực Việt Nam

60510712

50

50

50

60

80

90

- Vận hành thiết bị chế biến Dầu khí – Chuẩn đầu ra theo khung năng lực Quốc tế (CHLB Đức)

 

16

16

16

16

16

16

2

Phân tích các sản phẩm lọc dầu

6510707

40

40

40

60

60

80

3

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

6510421

30

30

30

30

30

30

4

Công nghệ Thực phẩm

6540103

30

40

60

60

60

80

II

Trình độ Trung cấp

 

1

Công nghệ Thực phẩm

5540103

25

25

25

25

25

25

2

Công nghệ Kỹ thuật môi trường

5510421

20

20

20

20

20

20

3

Phân tích các sản phẩm lọc dầu

5510707

25

25

25

25

25

25

III

Trình độ Sơ cấp

 

1

Nghiệp vụ xăng dầu

 

30

30

30

30

30

30

2

Kỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màu

 

30

30

30

30

30

30

3

Kỹ thuật chế biến cá, tôm, mực, nước mắm

 

30

30

30

30

30

30

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow