Nghề, lĩnh vực, qui mô đào tạo Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu


NGHỀ, LĨNH VỰC VÀ QUI MÔ ĐÀO TẠO CỦA KHOA

A. NGHỀ ĐÀO TẠO

- Nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí.

- Nghề Phân tích các sản phẩm lọc dầu.

- Nghề Chế biến thực phẩm

- Nghề Vận hành thiết bị hóa dầu (dự kiến 2017 đào tạo).

- Nghề Công nghệ xử lý môi trường (dự kiến 2016 đào tạo).

- Nghề Nghiệp vụ xăng dầu (sơ cấp)

Tính đến hết năm 2011, số lượng Khoa đã đào tạo: 992 HSSV

B. ĐÀO TẠO CHÍNH QUI

- Chương trình đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề thể hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục và đào tạo, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục trong toàn khoá học; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.

- Chương trình được các trường xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ lao động-thương binh và xã hội. Mỗi chương trình khung tương ứng với một ngành đào tạo cụ thể.

- Chương trình được cấu trúc từ các học phần thuộc các khối kiến thức, kỹ năng: khối kiến thức các môn chung; khối kiến thức, kỹ năng kỹ xảo các môn cơ sở và chuyên ngành. 

-  Đơn vị học trình là đơn vị được dùng để tính khối lượng học tập của học sinh. Một đơn vị học trình được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; bằng  40 tiết thực hành, thảo luận, thí nghiệm; thực tập tốt nghiệp. Một tiết học lý thuyết 45 phút, thực hành có thời lượng 1 giờ.

- Học phần là khối lượng kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ kiến thức trong quá trình học tập. Học phần có khối lượng từ 2 đến 9 đơn vị học trình, được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần tương ứng với một mức trình độ và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc các phần trong tổ hợp của nhiều môn học.

- Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Học phần bắt buộc là những học phần chứa đựng nội dung kiến thức chủ yếu của mỗi chương trình, bắt buộc học sinh, sinh viên phải tích lũy. 

- Học phần tự chọn là những học phần chứa đựng nội dung kiến thức cần thiết, học sinh sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình học; Hiệu trưởng quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần phù hợp với đặc điểm của trường.

C. ĐÀO TẠO LIÊN KẾT

Ngoài những khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn như trên, Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu còn nhận thiết kế chương trình và tổ chức đào tạo theo nhu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí. Khoa mong muốn được liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, chuyên ngành, các khóa học cấp chứng chỉ Quốc tế trong tương lai. 

D. QUI MÔ ĐÀO TẠO

QUY MÔ TUYỂN SINH GIAI ĐOẠN 2011-2015

TT Tên nghề Mã nghề

Qui mô tuyển sinh

2011 2012 2013 2014 2015
I Hệ cao đẳng nghề
1 Vận hành thiết bị chế biến dầu khí 50511005 50 50 60 80 90
2 Phân tích các sản phẩm lọc dầu 50510708 40 50 60 60 80
II Hệ trung cấp nghề
3 Vận hành thiết bị chế biến dầu khí 40511005 30 40 50 60 90
4 Phân tích các sản phẩm lọc dầu 40510708 30 40 50 60 80
II Hệ Sơ cấp nghề            
5 Nghiệp vụ xăng dầu   0 0 0 60 60

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow