Giới thiệu Phòng TSVLTT


THÔNG TIN PHÒNG TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Ngọc Minh Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 03

2. Chức năng:

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng:

- Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo;

- Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp;

- Công tác quản lý dữ liệu và truyền thông.

3. Nhiệm vụ:

- Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm của Trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo;

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh của Trường; quản lý hồ sơ tuyển sinh;

- Tổ chức công tác tuyển sinh, thu nhận hồ sơ, phát hành thông báo tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu kế hoạch;

- Lập danh sách học sinh đăng ký, danh sách học sinh trúng tuyển, danh sách học sinh không trúng tuyển để Hội đồng tuyển sinh xem xét và quyết định;

- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về Trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;

- Tổ chức hoặc tham gia các ngày hội tuyển sinh do Trường và các đơn vị khác tổ chức;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường tiếp nhận học sinh nhập học, bố trí chỗ ở cho học sinh nhập học;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp; tư vấn chương trình tu nghiệp sinh;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường vận động, tìm kiếm các nguồn tài trợ, học bổng cho HSSV;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tuyển dụng theo yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Tổ chức hoặc tham gia các buổi giao lưu, hội thảo, hội nghị, hội chợ việc làm cho HSSV do Trường hoặc các đơn vị khác tổ chức;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người học đã và chuẩn bị tốt nghiệp theo từng năm học để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động;

- Khảo sát, thống kê về việc làm của người học sau khi tốt nghiệp;

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực và thông tin phản hồi của  đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp;

- Tham gia tổ chức các sự kiện do Trường tổ chức;

- Chủ trì việc khai thác, đăng tải các thông tin và quản trị website tiếng Anh, tiếng Việt của Trường;

- Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang fanpage của Trường và diễn đàn trên facebook;

- Phát triển các kênh quảng bá hình ảnh của Trường; khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các sản phẩm để quảng bá thương hiệu của Trường;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 2212738

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow