Hồ sơ, biểu mẫu dành cho Giáo viên


BỘ HỒ SƠ, BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN

(Click vào tên hồ sơ, biểu mẫu để tải về file .doc)

A. GIÁO VIÊN BỘ MÔN

01. Mẫu giáo án Lý thuyết

02. Mẫu giáo án Thực hành

03. Mẫu giáo án Tích hợp

Tài liệu kèm theo: Phân tích bài giảng tích hợp, Năng lực thực hiện & dạy tích hợp

04. Phiếu điều chỉnh điểm sai sót

05. Mẫu thống kê giờ công lao động

06. Mẫu phiếu xin nghỉ đột xuất

07. Mẫu phiếu báo giờ dạy bù

08. Mẫu phiếu điểm tổng kết môn học/môđun

B. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

09. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp

10. Mẫu đề nghị gạch tên học sinh - sinh viên

11. Đề nghị xóa kỷ luật học sinh - sinh viên

 

Danh sách trên gồm có 11 hồ sơ, biểu mẫu.

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow