Giới thiệu Khoa Khoa học cơ bản


IỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. GIỚI THIỆU:

Khoa Khoa học Cơ bản (tiền thân là Khoa Bộ môn chung) được thành lập từ khi thành lập Trường Đào tạo nghề Dung Quất (11/06/2011). Đến tháng 07/2009 được đổi tên thành Khoa Khoa học cơ bản theo quyết định số 843/QĐ-BLĐTB-XH ngày 03/07/2009 của Bộ trưởng Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

Khoa Khoa học Cơ bản tổ chức, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Quyết định mới nhất số 347/QĐ-CDQ của Hiệ trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường. Theo đó Khoa có 11 cán bộ giáo viên (06 Thạc sỹ và 05 Đại học) được biên chế thành 3 tổ bộ môn (Tổ bộ môn Ngoại ngữ, Tổ bộ môn Chính trị - Pháp luật - Kỹ năng mềm và Tổ bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng - Văn hóa).

Tất cả giáo viên trong Khoa luôn đoàn kết, phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng giảng dạy. Giáo viên thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của mình và giúp đỡ đồng nghiệp bằng những buổi dự giờ thăm lớp, tham khảo các tiết giảng hay.

B. NHÂN SỰ KHOA

Tổng số cán bộ, viên chức hiện nay là 10 giáo viên chuyên trách, 06 giáo viên kiêm nhiệm và 01 giáo vụ được biên chế như sau: 

1. LÃNH ĐẠO KHOA

- Trưởng khoa: ThS.

 Phó Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Thùy Trang

2. BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

- Lê Thị Hoài Tâm – Trưởng bộ môn

- Lê Thị Thùy Trang

- Trần Thị Thu Ba

- Đỗ Thị Hội An

- Trần Thị Ngân

- Trần Thị Ngân

3. BỘ MÔN CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT - KỸ NĂNG MỀM

- Thân Thanh – Trưởng bộ môn

- và 06 giáo viên kiêm nhiệm

4. BỘ MÔN GDTC – QP – VĂN HÓA

- Nguyễn Hữu Tuấn – Trưởng bộ môn

- Võ Thành Trung

- Lê Phú Thái

- Nguyễn Thị Thùy Nhi

- Bùi Đình Vương

5. GIÁO VỤ KHOA

 

 

(01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow