Giới thiệu Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu


A. GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU

Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu tiền thân là Khoa Xây dựng - Lọc hóa dầu được hình thành khi thành lập Trường Đào tạo nghề Dung Quất (11/06/2001). Đến tháng 07/2009, Khoa được đổi tên thành Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu theo quyết định số 843/QĐ-BLĐ TB-XH ngày 03/07/2009 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội khi thành lập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất nay là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất. Trong những năm qua, cùng với chặng đường phát triển và đi lên của Nhà trường, Khoa đã không ngừng được củng cố, phát triển và nâng cao về mọi mặt. “Dân chủ, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các hoạt động của Khoa. Tất cả Thầy Cô giáo trong Khoa mỗi người một tính cách nhưng tất cả đều  có một mục tiêu chung. Đó là cùng mang trong minh một tình yêu lớn đối với Nhà trường luôn miệt mài, đam mê cháy bỏng trong sự nghiệp “trồng người”.

Đội ngũ Cán bộ-Giáo viên cơ hữu của Khoa hiện nay 09 Giảng viên, được đào tạo chuyên sâu, có trình độ cao, tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trong nước với các chuyên ngành Kỹ thuật hoá học, Tổng hợp hữu cơ-Hóa dầu, Hóa hữu cơ, Quá trình-Thiết bị Công nghệ-Hóa học, Hóa Phân tích,  Hóa hữu cơ, Công nghệ Hóa thực phẩm (01 Tiến sĩ, 06 Thạc sỹ, 01 kỹ sư và 01 Cử nhân). Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đóng một vai trò hết sức cấp thiết và sống còn đối với nền kinh tế. 

 

Ảnh tập thể cán bộ - giáo viên Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu

B. NHÂN SỰ KHOA

1. LÃNH ĐẠO KHOA

        

              Trưởng Khoa                              Phó Trưởng Khoa

         TS. Nguyễn Văn Hòa                  ThS. Trần Minh Triết

2. BỘ MÔN HÓA ĐẦU

- ThS. Phan Huỳnh Nam - Trưởng bộ môn

- ThS. Phạm Hữu Linh    - Quản lý Xưởng Thực hành

3. GIÁO VIÊN:

- Nguyễn Văn Hòa (TS. Kỹ thuật Hóa học, Th.S KH Kỹ thuật Hóa học, CN. Hữu cơ - Hóa dầu)

- Trần Minh Triết (Th.S Kỹ thuật Hóa học, KS. Hóa thực phẩm)

- Trương Quốc Hưng (NCS, Th.S Hóa hữu cơ, KS Quá trình thiết bị CNHH- Trưởng khoa KTTH)

- Phan Huỳnh Nam (Th.S Kỹ thuật Hóa học, KS. Hóa thực phẩm)

- Phạm Hữu Linh (Th.S Kỹ thuật Hóa học, KS. Hữu cơ - Hóa dầu)

- Nguyễn Thị Thụy Uyên (Th.S Hóa phân tích)

- Nguyễn Thị Hồng Hoa (Th.S Kỹ thuật Hóa học, KS. hữu cơ - hóa dầu)

- Vũ Hoàng Ý (Th.S Hóa hữu cơ)

- Trần Đức Trung (KS. Hóa dầu)

4. GIÁO VỤ KHOA:

Cao Xuân Kiều Hạnh (Cử nhân Quản trị kinh doanh)

 

(Cập nhật 24/06/2020)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow