Nghề, lĩnh vực, qui mô đào tạo Khoa Kỹ thuật Tổng hợp


NGHỀ, LĨNH VỰC VÀ QUI MÔ ĐÀO TẠO

Khoa Kỹ thuật tổng hợp được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo các cấp độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề các nghề sau:

A. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 2,5 - 03 năm

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ

- Tuyển sinh các nghề: 

Kỹ thuật xây dựng

+ May thời trang

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Tài chính tín dụng

B. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc CNKT bậc 3/7 đúng với nghề đào tạo liên thông 

- Thời gian đào tạo: 12 đến 18 tháng

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Kỹ thuật xây dựng

+ May thời trang

+ Kế toán doanh nghiệp

C. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, 

- Thời gian đào tạo: 2 năm (THPT hoặc thi hỏng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương), 3 năm (THCS)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ

- Tuyển sinh các nghề:

+ Kỹ thuật xây dựng

+ May thời trang

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Tài chính doanh nghiệp

+ Tài chính tín dụng

+ Quản trị khách sạn

D. HỆ SƠ CẤP NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề

- Thời gian đào tạo: từ 3 tháng đến 11 tháng (Tùy theo nghề)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Tuyển sinh các nghề: 

+ May công nghiệp

+ Kỹ thuật xây dựng

(01/06/2015)

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow