Liên hệ Nhà trường


LIÊN HỆ CÁC BỘ PHẬN NHÀ TRƯỜNG

1. BAN GIÁM HIỆU (Hiệu trưởng)

- Điện thoại: 0255.3616.789
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

- Điện thoại: 0255.3625.375
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. PHÒNG ĐÀO TẠO

- Điện thoại: 0255.6525.940
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

- Điện thoại: 0255.8567.599
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ & DVSX

- Điện thoại: 0255.2212.736
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. PHÒNG KIỂM ĐỊNH CL & QLKH 

- Điện thoại: 0255.2212.783
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

- Điện thoại: 0255.2213.123
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

- Điện thoại: 0255.3610.589
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

- Điện thoại: 055.
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

- Điện thoại: 0255.2212.785
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. KHOA CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU

- Điện thoại: 0255.2212.787
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12. KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

- Điện thoại: 0255.2213.006
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. KHOA KỸ THUẬT TỔNG HỢP

- Điện thoại: 0255.2212.007
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

- Điện thoại: 0255.2212.790
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. BAN TUYỂN SINH & GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

- Điện thoại: 0255.2212.738 - 0255.2213.063
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

- Điện thoại: 0255.2464.299
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17. TT TIN HỌC NGOẠI NGỮ

- Điện thoại: 0255.3610.942
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18. THƯ VIỆN

- Điện thoại: 0255.2212.791
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. BẢO VỆ

- Điện thoại: 0255.3610.651 - 6511.802 (KTX)
- Email: 

20. KHU NHÀ Ở CB-GV

- Điện thoại: 0255.3601.633
- Email: 

 

 Số Fax dùng chung: (0255) 3610.588 - Văn thư Nhà trường

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow