Quá trình hình thành và phát triển


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

Trung tâm Đào tạo Lái xe - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất được thành lập  theo quyết định số 124/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất; Ngày 09 tháng 8 năm 2011, Trung tâm Đào tạo lái xe được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe Môtô hạng A1; theo đó trung tâm tiến hành đào tạo và kết hợp với Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi thi sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng A1; ngày 24 tháng 12 năm 2012 Trung tâm được Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép đào tạo lái xe cơ giới đường bộ số 99/TCĐBVN-QLPT&NL. Từ đó đến nay Trung tâm được phép tổ chức tuyển sinh, đào tạo mới, bổ túc chuyển hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng A1, B1, B2 và C.

Kết quả, trong năm 2013 Trung tâm tiến hành tuyển sinh, khai giảng và đào tạo khóa I bắt đầu từ ngày 07/01/2013. Đến nay, Trung tâm đã và đang đào tạo 13 khóa học các hạng B2 và C với số lượng 950 học viên (trong đó có gần 200 học viên hạng C và gần 750 học viên hạng B2) và đã đào tạo 2700 học viên hạng A1.

Để đạt được điều đó, Trung tâm luôn chú trọng và quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, tổ chức tốt công tác sinh hoạt chuyên môn cho Giáo viên dạy thực hành lái xe; luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Cán bộ Nhân viên, động viên kịp thời cho mọi người hăng say công tác, tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hoá, thể dục thể thao.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow