Danh bạ thông tin


DANH BẠ THÔNG TIN LIÊN HỆ TRONG NHÀ TRƯỜNG

TT Bộ phận
Điện thoại
(0255)
Email
1 Hiệu trưởng 3616.789 cdkn@dungquat.edu.vn
2 Phòng Quản lý đào tạo 6525.940 phongdaotao@dungquat.edu.vn
3 Phòng Tổ chức - Hành chính (Tổ chức) 6515.820 phongtccb@dungquat.edu.vn
4 Phòng Tổ chức - Hành chính (Hành chính) 6253.889 phonghcqt@dungquat.edu.vn
5 Phòng Quản lý thiết bị & dịch vụ sản suất 2212.736 phongqltb@dungquat.edu.vn
6 Phòng Đảm bảo chất lượng & khoa học 2212.783 phongkdcl@dungquat.edu.vn
7 Phòng Công tác học sinh - sinh viên 2213.123 phongcthssv@dungquat.edu.vn
8 Phòng Kế toán tài vụ 3610.589 phongkttv@dungquat.edu.vn
9 Khoa Cơ khí động lực 2212.785 khoackdl@dungquat.edu.vn
10 Khoa Cơ khí chế tạo   khoackct@dungquat.edu.vn
11 Khoa Điện - Điện tử 2213.006 khoaddt@dungquat.edu.vn
12 Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu 2212.787 khoacnlhd@dungquat.edu.vn
13 Khoa Kỹ thuật tổng hợp 2212.007 khoaktth@dungquat.edu.vn
14 Khoa Khoa học cơ bản 2212.790 khoakhcb@dungquat.edu.vn
15 Phòng Tuyển sinh, Việc làm và Truyền thông 2212.738 bantsvl@dungquat.edu.vn
16 Trung tâm Đào tạo lái xe 2464.299 laixe@dungquat.edu.vn
17 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 3610.942 tinhocngoaingu@dungquat.edu.vn
 18 Thư viện 2212.791 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
19 Bảo vệ 3610.651 -

Ghi chú: số Fax (0255) 3610.588 dùng chung cho toàn trường (Bộ phận Văn thư)

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow