Children categories

Thông tin - Thông báo

Thông tin - Thông báo (79)

Thông tin, thông báo, kế hoạch ... của Nhà trường đến toàn thể học sinh - sinh viên trong toàn trường.

View items...
Thông tin việc làm

Thông tin việc làm (121)

Thông tin về vấn đề giải quyết việc làm, thông báo tuyển dụng của Nhà trường, các công ty xí nghiệp nhận học sinh của Nhà trường

View items...
Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện (171)

Thông tin sự kiện liên quan đến các vấn đề giáo dục, đào tạo nghề, lao động việc làm, ...

View items...
Tin tức nội bộ

Tin tức nội bộ (138)

Thông tin nội bộ, sự kiện diễn ra trong Nhà trường

View items...
Thông tin công nghệ

Thông tin công nghệ (23)

Thông tin sự kiện công nghệ liên quan đến công nghệ thông tin, ô tô, hóa học, điện - điện tử, ...

View items...

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow