Liên hệ Khoa Cơ khí Chế tạo


LIÊN HỆ KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

1. VĂN PHÒNG KHOA

Tầng 1 - Khu Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

Điện thoại: 0961.042.007

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. LÃNH ĐẠO KHOA

- Trưởng Khoa: ThS. Lê Công Sơn

Điện thoại: 0935.000.649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Khoa: ThS. Đỗ Đình Hiếu

Điện thoại: 0914.910.530

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. GIÁO VỤ KHOA

Huỳnh Thị Kiều

Điện thoại: 0917.249.579

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow