Đề thi tay nghề quốc gia năm 2014 - Sửa đổi ngày 16/04/2014

Theo công văn số 05/BTCKTINQG-KNN ngày 25 tháng 02 năm 2014, Bộ đề thi tay nghề quốc gia năm 2014 gồm có 23 đề thi, tuy nhiên các nhóm chuyên gia biên soạn đề thi đã nhận được góp ý đề xuất chỉnh sửa để phù hợp thực tế theo hướng tiếp cận đề thi tay nghề Asean.

Đề thi tay nghề quốc gia năm 2014

Bộ đề thi tay nghề Quốc gia kèm theo công văn 05/BTCKTTNQG-KNN ngày 25/02/2014 về việc công khai đề thi tay nghề Quốc gia lần thứ VIII năm 2014 của Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow