Cao đẳng nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí


 

 

 

NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ 

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 

 

 

1. MÃ NGHỀ: 50

2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

3. BẰNG CẤP SAU KHI TỐT NGHIỆP: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm

5. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Đào tạo sinh viên có kiến thức và kỹ năng nghề Công nghệ ô tô ở trình độ Cao đẳng nghề, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có khả năng làm việc các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến dầu, nhà máy chế biến khí, cụm trung chuyển dầu khí. Có khả năng học tập nâng cao trình độ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hoặc liên thông lên đại học.

Chương trình đào tạo gồm các nội dung sau:

- Các môn học chung (theo quy định của Bộ LĐ-TB và XH):  giờ

- Các môn học cơ sở:  giờ

- Các môn học chuyên môn chuyên ngànnh: giờ

- Thực tập tốt nghiệp: giờ

6. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNG VI KHÁC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP:

Sau khi học xong chương trình đào tạo này người học có khả năng:

a. Về kiến thức:

+ Nêu lên được các cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong Tiếng Anh và có đủ vốn từ để đọc được tài liệu chuyên ngành nâng cao bằng Tiếng Anh;

+ Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng và vào hoạt động nghề;

+ Giải thích được nguyên lý điều khiển các thông số, chế độ vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Trình bày và phân tích các hư hỏng thường gặp của các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Đánh giá sự ảnh hưởng của các hư hỏng và các sự cố thường gặp của các thiết bị trong hệ thống chế biến dầu khí đến quá trình chế biến dầu khí;

+ Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

b. Về kỹ năng:

+ Kèm cặp và hướng dẫn công nhân bậc thấp;

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;

+ Giao tiếp Tiếng Anh được với người nước ngoài và đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng Tiếng Anh;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, các ứng dụng phục vụ cho chuyên ngành và quản lý, tổ chức sản xuất;

+ Thực hiện điều chỉnh các thông số công nghệ trong quá trình vận hành thiết bị chế biến dầu khí;

+ Vận hành thành thạo thiết bị trong hệ thống thiết bị chế biến dầu khí;

+ Xử lý tình trạng hoạt động không bình thường và sự cố đúng quy trình, đảm bảo an toàn;

+ Độc lập lên kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống thiết bị chế biến dầu khí;

+ Độc lập tiến hành sửa chữa các hư hỏng của các thiết bị chế biến dầu khí;

+ Có khả năng chủ động tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất kinh doanh.

c. Về thái độ:

- Thực hiện tác phong công nghiệp, tổ chức kỷ luật trong sản xuất.

- Duy trì nơi làm việc thật tiện nghi, hiệu quả.

- Huấn luyện mọi người có ý thức, thói quen thực hiện các qui định ở nơi làm việc.

- Chấp hành tốc các chính sách, pháp luật và những quy định của Nhà nước.

d. Về ngoại ngữ:

- Có trình độ tiếng anh tương đương trình độ chứng chỉ B.

- Đọc và hiểu một phần các tài liệu tiếng anh chuyên ngành.

e. Về tin học:

Có trình độ tin học tương đương trình độ B: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phổ biến như: Word, Excel, Internet…

f. Về kỹ năng mềm:

- Kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng thuyết trình.

Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

Kỹ năng ra quyết định.

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT:

Chương trình khung chi tiết: Click vào đây để xem (file pdf)

8. VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG CÔNG TÁC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên làm việc được tại các nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến dầu, nhà máy chế biến khí, cụm trung chuyển dầu khí của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cũng như các nhà máy của các liên doanh, nhà thầu nước ngoài.

9. KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP:

- Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới của ngành.

- Tiếp tục học ở trình độ đại học.

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow