Giới thiệu Khoa Điện - Điện tử


A. GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Khoa Điện - Điện tử được thành lập từ năm 2001 theo Quyết định số 188/QĐ-BQL ngày 11/6/2001 của Trưởng Ban quản lý Khu Công nghiệp Dung Quất, có nhiệm vụ đào tạo và cung ứng nguồn lao động kỹ thuật cho khu Công nghiệp Dung Quất (nay là Khu kinh tế Dung Quất). Năm 2002, Khoa Điện - Điện tử chính thức được thành lập cho đến nay. Với tập thể giáo viên, có kiến thức uyên thâm, tay nghề thành thạo và đạo đức nghề nghiệp, cũng như phương pháp sư phạm tốt, là một tấm gương cho học sinh – sinh viên về mọi mặt.  

Mục tiêu của Khoa hướng đến đào tạo những người thợ giỏi, những công nhân kỹ thuật có đầy đủ kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu và kỹ năng thực hành thành thạo nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động sau khi học nghề, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cũng như cung ứng nguồn nhân lực chuyên môn cho xã hội.

 

 

Ảnh tập thể cán bộ - giáo viên Khoa Điện – Điện tử

B. NHÂN SỰ KHOA

Tổng số cán bộ viên chức hiện nay là 14: 07 giáo viên có trình độ thạc sỹ; 06 giáo viên có trình độ đại học; 01 Trung cấp.

Tổ chức bộ máy Khoa:

- Lãnh đạo Khoa 02 gồm: 01 Trưởng Khoa; 01 Phó Trưởng khoa

- Văn thư, giáo vụ khoa: 01 nhân viên

- Quản lý xưởng thực hành: 01 nhân viên

- Bộ môn Điện công nghiệp: 10 giáo viên 

1. LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa: ThS. Trần Ngọc Dũng

Phó Trưởng Khoa: 

 

 

 

 

 

 

 

2. BỘ MÔN ĐIỆN

- Đào Quốc Việt – Trưởng bộ môn

- Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng bộ môn

- Phạm Tuấn Khải

- Võ văn Phương

- Bùi Thượng Văn Thịnh

- Nguyễn Sơn Thủy

- Trương Thị Phương Thảo

- Đào Thị Thanh Dung

- Bùi Văn Oanh

- Phan Văn Đông

3. QUẢN LÝ XƯỞNG

Nguyễn Hữu Duy Tân

4. GIÁO VỤ KHOA

Phạm Thị Thúy Vân

(Cập nhật 01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow