Liên hệ Khoa Cơ khí Động lực


LIÊN HỆ KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

1. VĂN PHÒNG KHOA

Tầng 1 - Khu Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.

Điện thoại: 0255.2212.785

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. LÃNH ĐẠO KHOA

Dương Văn Toàn Ninh

Điện thoại: 0255.2212.784 - 0974.025.689

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. GIÁO VỤ KHOA

Trần Thị Minh Phượng 

Điện thoại: 0255.2212.785 - 0917.524.972

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow