Hồ sơ biểu mẫu Công tác Học sinh - sinh viên


HỒ SƠ BIỂU MẪU CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

(Kèm theo Qui trình giải quyết các thủ tục dành cho Học sinh - Sinh viên)

(Cập nhật ngày 18/04/2017)

TT

Ký hiệu

Tên hồ sơ biểu mẫu

File hồ sơ, biểu mẫu

1

-

Qui trình làm việc: áp dụng giải quyết công việc của Phòng Công tác Học sinh - sinh viên

Tải về

2

M-01

Đơn xin xác nhận

Tải về

3

M-02

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Tải về

4

M-03

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Tải về

5

M-04

Giấy xác nhận để vay vốn sinh viên

Tải về

6

M-05

Giấy xác nhận là HSSV của Trường; Hoãn nghĩa vụ quân sự

Tải về

7

M-06

Giấy xác nhận mất biên lai học phí

Tải về

8

M-07

Biên bản đại hội lớp

Tải về

9

M-08

Biên bản sinh hoạt lớp

Tải về

10

M-09

Mẫu bảng điểm rèn luyện

Tải về

11

M-10

Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú

Tải về

12

M-11

Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ

Tải về

13

M-12

Giấy xác nhận ưu đãi con thương binh

Tải về

 

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow