Nghiên cứu Khoa học Khoa Điện - Điện tử


DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

NĂM 2009

1. Tên đề tài: Nghiên cứu Thiết kế & Xây dựng phòng thực hành điều khiển lập trình 

Người thực hiện: Võ Trung Thư 

Cấp thực hiện: Cấp trường

Xếp loại: 

2. Tên đề tài: Soạn Bộ Ngân hàng đề thi trắc nghiệm Modul Máy điện(200 câu hỏi + đáp án)

Người thực hiện: Nguyễn Nam Phương

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: 

3. Tên đề tài: Biên soạn Bộ ngân hàng đề thi trắc nghiệm modul Cung cấp điện (200 câu hỏi + Đáp án) 

Người thực hiện: Trần Ngọc Dũng 

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: 

4. Tên đề tài: Biên soạn Modul Thực hành Điện tử cơ bản

Người thực hiện: Đào Quốc Việt 

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: 

5. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Quấn dây máy điện - chuyên ngành Điện tử(60 giờ)

Người thực hiện: Nguyễn Sơn Thuỷ

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: 

6. Tên đề tài: Soạn bộ Ngân hàng Đề thi trắc nghiệm modul Điện kỹ thuật (160 câu hỏi + đáp án) 

Người thực hiện: Phạm Tuấn Khải 

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: 

7. Tên đề tài: Soạn bộ Ngân hàng  Đề thi trắc nghiệm modul Vật liệu khí cụ điện 

Người thực hiện: Bùi Thượng Văn Thịnh 

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại:

NĂM 2010

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử môn học kỹ thuật xung số ngành điện tử công nghiệp 

Người thực hiện: Đào Quốc Việt 

Cấp thực hiện: Cấp Trường

Xếp loại: Xuất sắc

2. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và cải tạo phòng thực hành trang bị điện 

Người thực hiện: Khoa

Cấp thực hiện: Cấp Trường

Xếp loại: Xuất sắc

NĂM 2011

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và lắp ráp mô hình điều khiển nhiệt độ lò bằng PLC   

Người thực hiện: Võ Trung Thư 

Cấp thực hiện: Cấp trường

Xếp loại: Xuất sắc

2. Tên đề tài: Nghiên cứu cải tạo mô hình thực hành điều khiển điện khí nén 

Người thực hiện: Nguyễn Thanh Bình 

Cấp thực hiện: Cấp trường

Xếp loại: 

3. Tên đề tài: Mô hình sơ đồ trải dây quấn động cơ KĐB 3 pha 

Người thực hiện: Nguyễn Sơn Thủy 

Cấp thực hiện: Cấp trường

Xếp loại: 

4. Tên đề tài: Tủ điều khiển máy khoan đứng 2H135 

Người thực hiện: Bùi Văn Oanh 

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: 

5. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử Modul PLC ngành Điện công nghiệp - Điện tử công nghiệp 

Người thực hiện: Đào Quốc Việt 

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: 

6. Tên đề tài: Nghiên cứu biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm modul Trang bị điện 

Người thực hiện: Trần Ngọc Dũng 

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: 

7. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử Modul Điều khiển Điện khí nén ngành Điện công nghiệp 

Người thực hiện: Nguyễn Văn Thân 

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại:

NĂM 2012

1. Tên đề tài: Thiết kế lắp rắp mô hình dàn trải mạch điều khiển tốc độ động cơ 1 chiều (DC) kích từ độc lập

Người thực hiện: Phan Văn Đông

Cấp thực hiện: Cấp Trường

Xếp loại: Khá

2. Tên đề tài: Thiết kế bài giảng điện tử môn học Máy điện 240 giờ, giảng dạy các hệ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

Người thực hiện: Nguyễn Nam Phương

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá

NĂM 2013

1. Tên đề tài: Thiết kế rắp rắp mô hình bàn thực hành bàn thực hành Điện tử cơ bản đa năng

Người thực hiện: Đào Quốc Việt

Cấp thực hiện: Cấp Trường

Xếp loại: Xuất sắc

2. Tên đề tài: Thiết kế cải tiến mô hình thang máy 4 tầng

Người thực hiện: Nguyễn Nam Phương

Cấp thực hiện: Cấp Trường

Xếp loại: Khá

NĂM 2014

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và lắp ráp mô hình thực hành trang bị điện

Người thực hiện: Trần Ngọc Dũng

Cấp thực hiện: Cấp Trường

Xếp loại: Khá

(Cập nhật 01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow