Nghề, lĩnh vực, qui mô đào tạo Khoa Cơ khí Động lực


NGHỀ, LĨNH VỰC VÀ QUI MÔ ĐÀO TẠO CỦA KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Khoa Cơ khí Động lực có chức năng tổ chức đào tạo và quản lý các nghề trực thuộc khoa ở các cấp trình độ: Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề và liên kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Hàng năm có khả năng đào tạo từ 300-500 chỉ tiêu.

A. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Công nghệ ô tô

+ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

B. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc CNKT bậc 3/7 đúng với nghề đào tạo liên thông 

- Thời gian đào tạo: 12 đến 18 tháng

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Công nghệ ô tô

+ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

C. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, 

- Thời gian đào tạo: 2 năm (THPT hoặc thi hỏng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương), 3 năm (THCS)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ

- Tuyển sinh các nghề:

+ Công nghệ ô tô

+ Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

D. HỆ SƠ CẤP NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề

- Thời gian đào tạo: từ 3 tháng đến 11 tháng (Tùy theo nghề)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Sửa chữa ô tô

+ Cơ điện nông thôn

+ Bảo trì cơ khí

E. ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO:

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp có nhu cầu

- Thời gian đào tạo: từ 3 tháng đến 11 tháng

- Các module đào tạo:

+ Bảo trì cơ khí

+ Công nghệ bảo ôn

+ Công nghệ sơn.

+ Điện - Điện lạnh ô tô

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow