Nghị định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng bắt đầu có hiệu lực

Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ đã ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10-2-2014.

Kiểm toán Nhà nước: Thu thập bằng chứng làm rõ trách nhiệm đối với các vi phạm về tham nhũng

Ngày 18-2, tại cuộc họp báo công bố Kế hoạch kiểm toán năm 2014, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết, kế hoạch năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, tiền tệ thông qua các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2013 tại 42 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow