Văn bản Nhà nước


VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
​(Cập nhật ngày 18/4/2017)​

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

File văn bản

1

Luật số: 10/2012/QH13

18/06/2012

Bộ luật lao động

Tải về

2

Luật số: 58/2010/QH12

15/10/2010

Luật viên chức

Tải về

3

55/2005/QH11

29/11/2005

Luật phòng, chống tham nhũng

Tải về

4

27/2012/QH13

23/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Tải về

5

29/2012/NĐ-CP

12/04/2012

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Tải về

6

86/2015/NĐ-CP

02/10/2015

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Tải về

7

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

30/03/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học sinh đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Tải về

8

53/2015/QĐ-TTg

20/10/2015

Quyết định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Tải về

9

12/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

16/06/2016

Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Tải về

10

20/2014/TT-BLĐTBXH

26/08/2014

Ban hành danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ TCN, CĐN

Tải về

11

09/2008/TT-BLĐTBXH

27/06/2008

Hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

Tải về

12

46/2012/TT-BGTVT

07/11/2012

Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Tải về

13

53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

25/08/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Tải về

14

70/2008/QĐ-BLĐTB&XH

30/12/2008

Về việc học bổng khuyến khích học nghề

Tải về

15

194/2001/QĐ-TTg

21/12/2001

Về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định 112/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về

16

13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

28/03/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ - TTgngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấpxã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lậpquy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

Tải về

17

62/2008/QĐ-BLĐTBXH

04/11/2008

Ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Tải về

18

08/2007/QĐ-BLĐTBXH

26/03/2007

Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề (hết hiệu lực)

Tải về

19

14/2007/QĐ-BLĐTBXH

24/05/2007

Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy (hết hiệu lực)

Tải về

20

Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

Tải về

21

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH

01/03/2017

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Tải về

22

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Tải về

23

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Tải về

24

Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH

08/03/2017

Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tải về

25

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tải về

26

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tải về

27

Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

Tải về

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow