THÔNG BÁO Triển khai “Dự án 30,000 lao động chất lượng cao”
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XIN VIỆC
CÔNG TY LILAMA THÔNG BÁO TUYỂN DUNG 2_2022
TUYỂN DUNG Công ty TNHH MTV CN tàu thủy Dung Quất
thông báoo tuyển dụng TÂN MAHANG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển thực tập kỹ năng NHẬT BẢN
Thông báo tuyển dung_4_2021_Hòa Phát
Thông báo tuyển dụng_04_2021

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow