Hồ sơ biểu mẫu Xin việc và Xuất khẩu Lao động


HỒ SƠ BIỂU MẪU XIN VIỆC

TT

Ký hiệu

Tên hồ sơ biểu mẫu

File hồ sơ, biểu mẫu

1

XV-01

Đơn xin việc

Tải về

2

XV-02

Sơ yếu lý lịch

Tải về

 

HỒ SƠ BIỂU MẪU XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

TT

Ký hiệu

Tên hồ sơ biểu mẫu

File hồ sơ, biểu mẫu

1

XK-01

Giấy khám sức khỏe (Tiếng Anh)

Tải về

2

XK-02

Giấy khám sức khỏe (Tiếng Việt)

Tải về

3

XK-03

Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Tải về

4

XK-04

Sơ yếu lý lịch xuất khẩu lao động

Tải về

(Cập nhật ngày 20/5/2015)

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow