Sơ đồ tổ chức bộ máy Nhà trường


GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

A. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

B. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

Tổ chức bộ máy của Nhà trường được thành lập theo điều lệ trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành, cụ thể:

- Ban giám hiệu: Có Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng.

- 05 phòng chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo

Phòng Tuyển sinh, Việc làm và Truyền thông

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Kế toán - Tài vụ

Phòng Đảm bảo chất lượng - Khoa học 

- 06 Khoa chuyên môn:

Khoa Cơ khí Động lực

Khoa Cơ khí Chế tạo

Khoa Điện - điện tử

Khoa Công nghệ lọc hóa dầu

Khoa Kỹ thuật tổng hợp

Khoa Khoa học cơ bản

- 03 Đơn vị trực thuộc:

+ Trung tâm Tin học ngoại ngữ

+ Trung tâm đào tạo lái xe

+ Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên: Tổng số CBCNV hiện có 165 người

+ Giáo viên cơ hữu: 102 người

+ Đội ngũ cán bộ quản lý: 12 người

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow