Thành tích đạt được của Khoa Khoa học Cơ bản


THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Hằng năm Khoa có 100% cán bộ giáo viên đạt lao động tiên tiến trong đó có 50% đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  30% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đau cấp cơ sở và có nhiều cá nhân được lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen.

THÀNH TÍCH TẬP THỂ:

- Nhiều năm liền đạt  được Công đoàn Trường xuất sắc.

- Năm 2010, 2012, 2013, 2014  được Ban Giám Hiệu Nhà trường cấp giấy  khen “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Năm 2014 được Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tặng bằng khen: “ Tập thể lao động xuất sắc ”.

THÀNH TÍCH CÁ NHÂN:

 

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow