Chức năng, nhiệm vụ Khoa Kỹ thuật tổng hợp


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ KHOA KỸ THUẬT TỔNG HỢP

CHỨC NĂNG

Tổ chức giảng dạy trong Nhà trường theo đúng chương trình đào tạo của Tổng cục Dạy nghề và Nhà trường.

Không ngừng nghiên cứu khoa học nâng cao phương pháp giảng dạy và học tập trong Nhà trường, kết hợp giữa đào tạo với sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề như May thời trang, Kỹ thuật xây dựng dân dụng & công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp do khoa quản lý.

NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành nghề thuộc Khoa quản lý như may thời trang, kế toán, xây dựng dân dụng & công nghiệp.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp và chất lượng đào tạo thuộc Khoa do Hiệu trưởng giao. 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môđun/ môn học các chuyên ngành thuộc Khoa.

- Tổ chức kiểm tra kết thúc môn học/môđun của từng học kỳ và thi tốt nghiệp, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh - sinh viên thuộc Khoa.  

- Quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị thực hành, thiết bị văn phòng, nhà xưởng đạt hiệu quả cao.

- Quản lý và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh – sinh viên thuộc khoa quản lý. 

- Đề nghị đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ của khoa.

- Định kỳ mỗi tháng họp một lần vào cuối tháng để sinh hoạt nhận xét đánh giá công tác giảng dạy, học tập, công tác giáo dục học sinh - sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp và triển khai nhiệm vụ.

- Thực hiện báo cáo toàn bộ kết quả hoạt động của khoa đúng định kỳ và đột xuất theo đề nghị của Ban Giám hiệu.

(01/06/2015)

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow