Nghề, lĩnh vực, qui mô đào tạo Khoa Điện - Điện tử


NGHỀ, LĨNH VỰC VÀ QUI MÔ ĐÀO TẠO KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Khoa Điện – Điện tử có chức năng đào tạo và quản lý các môn học/ mô đun đối với các nghề thuộc về lĩnh vực điện và điện tử ở các cấp trình độ: Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề như: 

A. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Điện công nghiệp

+ Điện tử công nghiệp

+ Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, 

+ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

B. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc CNKT bậc 3/7 đúng với ngành nghề đào tạo liên thông 

- Thời gian đào tạo: 12 đến 14 tháng

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Điện công nghiệp

+ Điện tử công nghiệp

C. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cở sở trở lên, 

- Thời gian đào tạo: 2 năm (THPT hoặc Thi hỏng tốt nghiệp THPT), 3 năm (THCS)

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo học bạ

- Tuyển sinh các nghề:

+ Điện công nghiệp,

+ Điện tử công nghiệp,

+ Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

+ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

D. HỆ SƠ CẤP NGHỀ:

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cở sở trở lên

- Thời gian đào tạo: từ 3 tháng đến 12 tháng 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

- Tuyển sinh các nghề: 

+ Điện công nghiệp

+ Điện dân dụng 

E. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NÂNG CAO:

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ, công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp.

- Thời gian đào tạo: Tùy theo điều kiện thực tế của nhà máy xí nghiệp yêu cầu.

- Các Module đào tạo: 

+ PLC cơ bản

+ PLC nâng cao

+ Trang bị điện 

+ Truyền động điện 

+ Kỹ thuật điều khiển điện - khí nén

(cập nhật 01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow