Ngân hàng đề thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 3 - năm 2012

Các bạn sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất có thể tải và tham khảo bộ đề thi Cao đẳng nghề khóa 3 - năm 2012, cụ thể như sau:

Ngân hàng đề thi tốt nghiệp Cao đẳng nghề khóa 2 - năm 2011

Các bạn sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất có thể tải và tham khảo bộ đề thi Cao đẳng nghề khóa 2 - năm 2011, cụ thể như sau:

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow