Chiêu sinh đào tạo Trung tâm Tin học Ngoại ngữ


CHIÊU SINH ĐÀO TẠO TRUNG TÂM TIN HỌC & NGOẠI NGỮ

Trung tâm thường xuyên chiêu sinh các lớp Tin học và Tiếng Anh trình độ A, B, cụ thể:

TT Trình độ đào tạo Thời gian Ghi chú
1 Tin học - trình độ A 3 tháng  
2 Tin học - trình độ B 3 tháng  
3 Tiếng Anh - trình độ A 6 tháng  
4 Tiếng Anh - trình độ B 6 tháng  
5 Tin học liên thông - trình độ A 2 tháng  
6 Tiếng Anh liên thông - trình độ A 3 tháng  
7 Ôn tập Tin học A, Tiếng Anh A 1 tháng  
8 Ôn tâp Tin học B, Tiếng Anh B 1 tháng  

 

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow