Ban giám hiệu Nhà trường


 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

HIỆU TRƯỞNG

 

TS. Nguyễn Hồng Tây

Bí thư Đảng Ủy Nhà trường

Điện thoại: 055.3616.789

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

ThS. Lê Thành Nam

Phó Bí thư Đảng Ủy Nhà trường

Điện thoại: 055.3612.648

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Duy Dũng

Đảng Ủy viên

Điện thoại: 055.8585.889

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thân

Đảng Ủy viên, Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại: 055.8585.899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow