Nghiên cứu Khoa học Khoa Khoa học Cơ bản


DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

NĂM 2012

1. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ Hàn 
Người thực hiện: Th.S Trần Thị Thu Ba, CN. Đỗ Thị Hội An 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại:  khá

2. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán 
Người thực hiện: Th.S Lê Thị Hoài Tâm
Cấp thực hiện: Cấp khoa
Xếp loại: Khá

NĂM 2013

1. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Cắt gọt kim loại
Người thực hiện: Th.S Trần Thị Thu Ba 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại: Khá

2. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Điện
Người thực hiện: Th.S Lê Thị Hoài Tâm 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại: Khá

3. Tên đề tài: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và bộ đề thi Tin học cơ bản trình độ TC và CĐ nghề
Người thực hiện: Võ Nguyên Đàm 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại: Khá

NĂM 2014

1. Tên đề tài: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm NETTOP SCHOOL
Người thực hiện: Võ Nguyên Đàm 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại: Khá

2. Tên đề tài: Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh cơ bản trình độ TC nghề 
Người thực hiện: Th.S Lê Thị Hoài Tâm
Cấp thực hiện: Cấp khoa
Xếp loại: Khá

3. Tên đề tài: Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh cơ bản trình độ CĐ nghề 
Người thực hiện: Th.S Trần Thị Thu Ba 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại: Khá

NĂM 2015 (đang thực hiện) 

1. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ ô tô
Người thực hiện: Th.S Trần Thị Thu Ba 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại: 

2. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Lọc hóa dầu
Người thực hiện: Th.S Lê Thị Hoài Tâm 
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại:

3. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí 
Người thực hiện: Th.S Đỗ Thị Hội An
Cấp thực hiện: Cấp Khoa
Xếp loại:  

4. Tên đề tài: Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Chính trị dưới dạng mô hình hóa nội dung các bài học.  
Người thực hiện: CN Thân Thanh, Th.S Trần Thị Thu Hằng
Cấp thực hiện: Cấp khoa
Xếp loại: 

(01/06/2015)

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow