Văn bản Nhà trường


VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

(Hệ thống các văn bản do Nhà trường ban hành)

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

File văn bản

1

10/QĐ-CĐN

08/01/2015

Ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề

Tải về

2

465/QĐ-CĐN

10/09/2014

Ban hành Quy chế văn hóa công sở

Tải về

3

464/QĐ-CĐN

10/09/2014

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Tải về

4

463/QĐ-CĐN

10/09/2014

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô

Tải về

5

128/QĐ-CĐN

12/07/2012

Quy định mua sắm, cấp phát, sử dụng vật tư thực hành

Tải về

6

165/QĐ-CĐN

07/09/2011

Ban hành Quy chế HSSV

Tải về

7

177/QĐ-CĐN

22/09/2011

Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện HSSV

Tải về

8

642/QĐ-CĐN

24/12/2014

Quy định quản lý hoạt động KH&CN

Tải về

9

72/QĐ-CĐN

06/02/2015

Ban hành bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ

Tải về

10

423/QĐ-CĐN

19/08/2014

Quy định quản lý, giám sát ngày giờ công lao động và xếp loại ABC

Tải về

11

588/QĐ-CĐN

11/11/2014

Ban hành Quy chế thi tay nghề cấp Trường

Tải về

12

241/QĐ-CĐN

18/06/2014

Quy định về sử dụng hộp thư điện tử

Tải về

(Cập nhật ngày 6/5/2015)

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow