Qui định mức thu học phí học nghề


QUI ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ và KÝ TÚC XÁ

1. Trình độ Trung cấp: học nghề

- Học phí học nghề:  740.000/tháng x 05 tháng/kỳ = 3.700.000 đồng/kỳ)

- Học phí học văn hóa: 70.000 đồng/tháng (350.000 đồng/kỳ)

2. Trình độ Cao đẳng:

Học phí học nghề: 940.000 đồng/tháng x 5 tháng/kỳ = 4.700.000 đồng/kỳ)

3. Phí nội trú:

- Phí nội trú: 100.000 đồng x 05 tháng/kỳ = 500.000 đồng (nếu ở ký túc xá).

Ghi chú

Học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề ngay được miễn học phí

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow