Học bổng khuyến khích học nghề và trợ cấp xã hội năm học 2016 -2017

Cấp học bổng Khuyến khích Học nghề và Trợ cấp Xã hội và khen thưởng học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2016-2017

Học bổng khuyến khích học nghề và trợ cấp xã hội năm học 2015 -2016

Cấp học bổng Khuyến khích Học nghề và Trợ cấp Xã hội và khen thưởng học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2015-2016

Học bổng khuyến khích học nghề và trợ cấp xã hội năm học 2014 -2015

Cấp học bổng Khuyến khích Học nghề và Trợ cấp Xã hội và khen thưởng học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2014-2015

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow