Các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ, phục vụ dạy nghề


CÁC ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, DỊCH VỤ, PHỤC VỤ DẠY NGHỀ

- Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất được thành lập các đơn vị trực thuộc để phục vụ cho hoạt động dạy nghề như: Thư viện, Trung tân Tin học – Ngoại ngữ, Trung tâm Đào tạo lái xe, Xưởng thực hành, phòng truyền thống, câu lạc bộ, nhà văn hóa- thể dục, thể thao; ký túc xá, nhà ăn....

Tùy theo điều kiện thực tế việc tổ chức quản lý hoạt động của các đơn vị này do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của Pháp luật.

- Các đơn vị trực thuộc:

1. Trung tâm đào tạo lái xe:

Trung tâm đào tạo lái xe là đơn vị sự nghiệp hạch toán báo sổ thuộc Trường. Cơ cấu bộ máy, đội ngũ cán bộ giáo viên,  thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe các hạng từ A1, B1, B2 và C có đủ kỹ năng, kỹ thuật thao tác trên phương tiện, có phẩm chất đạo đức, hiểu biết về đặc điểm của nghề lái xe cơ giới đường bộ, có nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; giáo dục nâng cao trách nhiệm, lương tâm, có văn hóa ứng xử và tư cách nghề nghiệp, có tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

2. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ:

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ là đơn vị sự nghiệp hạch toán báo sổ thuộc trường, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ bằng các hình thức hợp tác hoặc tự đào tạo tại chức hoặc tập trung dài hạn và ngắn hạn; quản lý, bảo trì các thiết bị, dụng cụ dạy học, các phòng thực hành Tin học và Ngoại ngữ do Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ quản lý.

3. Thư viện:

Quản lý, phát triển các loại giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa; xây dựng và phát triển hệ thống thư viện điện tử phục vụ việc nghiên cứu, tra cứu tài liệu, số liệu, đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và công tác nghiên cứu của cán bộ giáo viên, HS-SV.

Xây dựng đội ngũ cộng tác viên thư viện và tổ chức họat động; làm thẻ thư viện cho HS-SV và cán bộ giáo viên…

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow