Giới thiệu, nhân sự Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ


GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Dung Quất là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất, được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ-CĐN ngày 25/8/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất. Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Dung Quất là đơn vị hành chính sự nghiệp, có tư cách pháp nhân và có con dấu đỏ. 

Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Dung Quất chịu sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp của Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất về tổ chức, biên chế, lao động và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

NHÂN SỰ

Tổng số cán bộ - nhân viên trung tâm gồm 05 người:

1. Nguyễn Ngọc Minh Nghuyệt – Giám đốc

2. Châu Thị Quỳnh Tiên – Giáo viên

3. Phan Chí Thủy – Giáo viên

4. Lê Thành Trung  Giáo viên

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow