Giới thiệu Khoa Cơ khí Động lực


I. GIỚI THIỆU KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

Khoa Cơ khí Động lực (tiền thân là Khoa Cơ khí) được thành lập theo Quyết định số 978/QĐ-LĐTBXH ngày 01/07/2013 của Bộ trưởng Bộ lao động TB và XH v/v Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất và Quyết định số 312/QĐ-CĐN ngày 24/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất v/v điều chuyển Cán bộ, giáo viên về KHoa Cơ khí Động lực; là một trong các Khoa chuyên môn truyền thống  của Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công Nghệ Dung Quất, được thành lập ngay từ những ngày đầu mới thành lập trường, thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho Khu Kinh Tế Dung Quất, các khu công nghiệp trong tỉnh nói riêng và khu vực Miền trung Tây Nguyên. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Cơ khí Động lực đã đào tạo trên 5000 cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật cho các nghề: Công nghệ ô tô, Thợ máy tàu, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí…. đang làm việc trong các khu kinh tế miền trung và trong cả nước. Cùng với sự phát triển của nhà trường, khoa Cơ khí Động lực đã có những bước đi vững chắc trong hoạt động của mình. Tiền thân của Khoa từ ngày đầu là Ban cơ khí trực thuộc trường Đào tạo nghề Dung Quất chỉ có 08 giáo viên, cho đến nay Khoa đã có đội ngũ gồm 14 cán bộ giáo viên trong đó có 04 Thạc sỹ kỹ thuật, 06 kỹ sư, 04 cao đẳng và nghệ nhân các nghề đào tạo… có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, tận tâm với công việc hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Đội ngũ của khoa là sự kết hợp giữa các giáo viên, nghệ nhân lâu năm, giàu kinh nghiệm, có tay nghề vững vàng với lớp giáo viên trẻ có chuyên môn tốt trình độ cao, nhiệt huyết và  năng động. 

Toàn thể Khoa Cơ khí Động lực hướng đến mục tiêu là đào tạo đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật lành nghề đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Ảnh tập thể cán bộ - giáo viên Khoa Cơ khí Động lực

II. NHÂN SỰ KHOA

Tổng số cán bộ công chức - viên chức thuộc Khoa hiện nay là 13 người được biên chế thành 02 tổ bộ môn.

- Lãnh đạo Khoa: 01 Quyền trưởng Khoa

- Văn thư, giáo vụ khoa: 01 nhân viên

- Tổ bộ môn Công nghệ ô tô

- Tổ bộ môn Bảo trì

1. LÃNH ĐẠO KHOA

Quyền trưởng Khoa: ThS.  Nguyễn Tấn Tại

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BỘ MÔN CÔNG NGHỆ Ô TÔ:

Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Ngọc Đại

3. BỘ MÔN BẢO TRÌ:

Trưởng Bộ môn: KS. Nguyễn Xuân Viễn

4. VĂN THƯ - GIÁO VỤ KHOA:  

Trần Thị Minh Phượng

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow