Phân chia khu vực địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi


PHÂN CHIA KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

A. KHU VỰC 1:

TP QUẢNG NGÃI:

Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Phường Chánh Lộ, Phường Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Phường Nghĩa Chánh

B. KHU VỰC 2:

1. TP QUẢNG NGÃI:

Xã nghĩa Dũng, Xã Nghĩa Dõng.

2. HUYỆN BÌNH SƠN:

Thị Trấn Châu Ổ, xã Bình Thới, xã Bình Đông, xã Bình Thanh, xã Bình Chánh, xã Bình Nguyên, xã Bình Trị, xã Bình Hải, xã Bình Thuận, xã Bình Dương, xã Bình Phước, xã Bình Trung, xã Bình Hòa, xã Bình Long, xã Bình Minh, xã Bình Phú, xã Bình Chương, xã Bình Thanh Đông, xã Bình Thanh Tây, xã Bình Hiệp, xá Bình Mỹ, xã Bình Tân, xã Bình Châu.

3. HUYỆN SƠN TỊNH:

Thị trấn Sơn Tịnh, xã Tịnh Bắc, xã Tịnh Trà, xã Tịnh Bình, xã Tịnh Thọ, xã Tịnh Sơn, xã Tịnh Hà, xã Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh Ấn Đông, xã Tịnh Phong, xã Tịnh An, xã Tịnh Châu, xã Tịnh Long, xã Tịnh Thiện, xã Tịnh Khê, xã Tịnh Kỳ, xã Tịnh Hòa, xã Tịnh Minh.

4. HUYỆN TƯ NGHĨA:

Thị trấn Sông Vệ, Thị trấn La Hà, xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa Thắng, xã Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Điền, xã Nghĩa Hà, xã Nghĩa Hòa, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Thương, xã Nghĩa Hiệp, xã Nghĩa Phương, xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Phú.

5. HUYỆN NGHĨA HÀNH:

Thị trấn Chợ Chùa, xã Hành Minh, xã Hành Đức, xã Hành Trung, xã Hành Phước, xã Hành Thuận, xã Hành Thịnh.

6. HUYỆN MỘ ĐỨC:

Thị trấn Mộ Đức, xã Đức Nhuận, xã Đức Lợi, xã Đức Thắng, xã Đức Chánh, xã Đức Hiệp, xã Đức Minh, xã Đức Thạnh, xã Đức Tân, xã Đức Hòa, xã Đức Phong, xã Đức Lân.

7. HUYỆN ĐỨC PHỔ:

Thị trấn Đức Phổ, xã Phổ Hòa, xã Phổ Thuận, xã Phổ Văn, xã Phổ An, xã Phổ Quang, xã Phổ Ninh, xã Phổ Minh, xã Phổ Cường, xã Phổ Khánh, xã Phổ Thạnh, xã Phổ Châu, xã Phổ Vinh.

C. KHU VỰC 3:

1. HUYỆN BÌNH SƠN

Xã Bình Khương, xã Bình An

2. HUYỆN SƠN TỊNH

Xã Tịnh Giang, xã Tịnh Đông, xã Tịnh Hiệp

3. HUYỆN TƯ NGHĨA

Xã Nghĩa lâm, xã Nghĩa Sơn, xã Nghĩa Thọ

4. HUYỆN NGHĨA HÀNH

Xã Hành Dũng, xã Hành Nhân, xã Hành Tín Tây, xã Hành Tín Đông, xã Hành Thiện, xã Đức Phú.

5. HUYỆN ĐỨC PHỔ

Xã Phổ Nhơn, xã phổ Phong.

6. HUYỆN TRÀ BỒNG

Thị trấn Trà Xuân, xã Trà Phú, xã Trà Bình, xã Trà Giang, xã Trà Thủy, xã Trà Hiệp, xã Trà Tân, xã Trà Bùi, xã Trà Sơn, xã Trà Lâm.

7. HUYỆN TÂY TRÀ

Xã Trà Phong, xã Trà Quân, xã Trà Khê, xã Trà Thanh, xã Trà Thọ, xã Trà Lãnh, xã Trà Nham, xã Trà Xinh, xã Trà Trung.

8. HUYỆN SƠN HÀ

Thị Trấn Di Lăng, xã Sơn Trung, xã Sơn Thượng, xã Sơn Thành, xã Sơn Hạ, xã Sơn Nham, xã Sơn Giang, xã Sơn Linh, xã Sơn Cao, xã Sơn Hải, xã Sơn Thủy, xã Sơn Kỳ, xã Sơn Ba.

9. HUYỆN SƠN TÂY

Xã Sơn Mùa, xã Sơn Dung, xã Sơn Tinh, xã Sơn Tân, xã Sơn Bua, xã Sơn Lập.

10. HUYỆN MINH LONG

Xã Long Hiệp, xã Long Sơn, xã Long Mai, xã Thanh An, xã Long Môn.

11. HUYỆN BA TƠ

Thị trấn Ba Tơ, xã Ba Động, xã Ba Thành, xã Ba Liên, xã Ba Cung, xã Ba Điền,xã Ba Vinh, xã Ba Chùa, xã Ba Dinh, xã Ba Tô, xã Ba Nam, xã Ba Bích, xã Ba lế, xã Ba Vì, xã Ba Trang, xã Ba Tiêu, xã Ba Ngạc, xã Ba Xa, xã Ba Khâm.

12. HUYỆN LÝ SƠN

Xã An Vĩnh, xã An Hải, xã An Bình.

D. CÁC XÃ VÙNG CAO, MIỀN NÚI:

1. huyện Minh Long: Các xã vùng cao

Xã Thanh An; Xã Long Mai; Xã Long Hiệp; Xã Long Môn; Xã Long Sơn.

2. huyện Ba Tơ: Các xã vùng cao

Xã Ba Tơ; Xã Ba Dinh; Xã Ba Chùa; Xã Ba Cung; Xã Ba Đông; Xã Ba Thành; Xã Ba Vì; Xã Ba Nam; Xã Ba Liên; Xã Ba Ngọc; Xã Ba Xa; Xã Ba Điền; Xã Ba Trang; Xã Ba Lế; Xã Ba Bích; Xã Ba Vinh; Xã Ba Tiêu; Xã Ba Khâm.

3. huyện Trà Bồng:

Các xã vùng cao: Xã Trà Sơn; Xã Trà Tân; Xã Trà Giang; Xã Trà Thuỷ; Xã Trà Hiệp; Xã Trà Thanh;  Xã Trà Khê; Xã Trà Quán; Xã Trà Phong; Xã Trà Thọ; Xã Trà Nam; Xã Trà Bùi; Xã Trà Trung; Xã Trà Xinh; Xã Trà Lâm; Xã Trà Lãnh.

Các xã miền núi: Xã Trà Phú; Xã Trà Bình.

4. huyện Sơn Tây: Các xã vùng cao

Xã Sơn Tinh; Xã Sơn Tân; Xã Sơn Dung; Xã Sơn Mùa; Xã Sơn Lập; Xã Sơn Bua.

5. huyện Sơn Hà:

Các xã vùng cao: Xã Sơn Nham; Xã Sơn Cao; Xã Sơn Linh; Xã Sơn Thuỷ; Xã Sơn Kỳ; Xã Sơn Ba; Xã Sơn Thương; Xã Sơn Bao; Xã Sơn Trung; Xã Sơn Hải.

Các xã miền núi: Xã Sơn Hạ; Xã Sơn Thành; Xã Sơn Giang; Xã Sơn Lăng (Thôn 1; Thôn 2).

6. huyện Bình Sơn: Các xã miền núi

Xã Bình Khương; Xã Bình An.

7. huyện Tư Nghĩa: Các xã miền núi

Xã Nghĩa Lâm; Xã Nghĩa Sơn; Xã Nghĩa Thọ.

8. huyện Nghĩa Hành: Các xã miền núi

Xã Hành Dũng; Xã Hành Thiện; Xã Hành Nhân; Xã Hành Tín; Xã Hành Tín Đông; Xã Hành Tín Tây.

9. huyện Sơn Tịnh: Các xã miền núi

Xã Tịnh Đông; Xã Tịnh Giang; Xã Tịnh Hiệp.

10. huyện Mộ Đức: Các xã miền núi

Xã Đức Phú.

11. huyện Đức Phổ: Các xã miền núi

Xã Phổ Nhơn; Xã Phổ Phong

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow