Thành tích đạt được của Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHOA CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU

DANH HIỆU TẬP THỂ

- Năm 2001 đến 2004: Tập thể lao động tiên tiến

- Năm 2005: Tập thể lao động xuất sắc

- Năm 2006 đến 2009: Tập thể lao động tiên tiến

- Năm 2010: Tập thể lao động xuất sắc

- Năm 2011: Tập thể lao động tiên tiến

DANH HIỆU CÁ NHÂN

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow