Chức năng, nhiệm vụ Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ KHOA

- Đào tạo các chuyên ngành Vận hành thiết bị chế biến Dầu khí, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Kỹ thuật môi trường và Phân tích các sản phẩm lọc dầu cho lao động kỹ thuật các trình độ Cao đẳng, Trung cấp. Trong đó, ngành Vận hành thiết bị chế biến Dàu khí đang đào tạo 02 chương trình: Chương trình khung do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và Chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức - cấp độ quốc tế.

- Liên kết đào tạo với các nhà máy, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài gắn đào tạo với thực tế sản xuất, mở rộng các chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực dầu khí.

- Cung cấp nhân lực qua đào tạo cho Khu kinh tế Dung Quất, Tập đoàn Dầu khí và các thành phần kinh tế khác, các khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất khẩu lao động…

- Thực hiện các dịch vụ về đào tạo, tư vấn đào tạo, dịch vụ kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành dầu khí.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH.

- Tổ chức biên soạn giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành thực tập và thực nghiệm khoa học. 

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow