Chức năng nhiệm vụ Khoa Cơ khí Động lực


CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

I. CHỨC NĂNG

Khoa Cơ khí Động lực là đơn vị trực thuộc nhà trường có chức năng quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy học tập.

Khoa Cơ khí Động lực có chức năng trực tiếp quản lý và triển khai các nhiệm vụ đào tạo, theo từng nghề trực thuộc khoa cũng như liên kết giảng dạy và tham gia các hoạt động xã hội khác với các tổ chức bên ngoài nhà trường, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám hiệu và cấp trên.

II. NHIỆM VỤ

- Tổ chức đào tạo các nghề Công nghệ ô tô, Thợ máy tàu, Hàn với các cấp trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công. 

- Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.

- Quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của nhà trường. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị dạy và học.

- Có kế hoạch theo từng học kỳ và thực hiện các dự trù vật tư phục vụ thực tập của học sinh do khoa mình phụ trách.

- Thực hiện sửa chữa các phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định.

- Mối quan hệ với các đơn vị phòng, khoa và đoàn thể là mối quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý, đào tạo của nhà trường.

- Liên kết đào tạo với các nhà máy, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài gắn đào tạo với thực tế sản xuất, mở rộng các chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực cơ khí.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow