Nghiên cứu Khoa học Khoa Cơ khí Chế tạo


DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Công tác nghiên cứu khoa học được Khoa nghề xem là nhiệm vụ trọng tâm song hành với công tác giảng dạy nhằm ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để xây dựng các bài giảng giáo án điện tử, mô hình, học cụ phục vụ công tác giảng dạy. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường được hội đồng khoa học đánh giá từ khá trở lên và là đơn vị được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc 03 năm liền trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2008-2011. 

NĂM 2011

1. Tên đề tài: Biên soạn giáo trình điện tử môn Dung sai kỹ thuật đo

Người thực hiện: Đỗ Đình Hiếu

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: Khá

2. Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bệ đóng tàu đa năng

Người thực hiện: Lê Công Sơn 

Cấp thực hiện: Cấp trường

Xếp loại: Khá

NĂM 2012

1. Tên đề tài: Biên soạn bài giảng điện tử môn Nguyên lý - Chi tiết máy, 75 giờ, dùng giảng dạy chung cho các hệ Trung cấp, Cao đẳng nghề

Người thực hiện: Đỗ Đình Hiếu

Cấp thực hiện: Cấp khoa

Xếp loại: Khá

2. Tên đề tài: Biên soạn bài giảng điện tử môn học

- Lý thuyết tàu thủy, 60 giờ, dùng giảng dạy các hệ Trung cấp, Cao đẳng nghề.

- Công nghệ đóng tàu và Tổ chức sản xuất trong nhà máy đóng tàu, 45 giờ, dùng giảng dạy các hệ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề

Người thực hiện: Lê Công Sơn 

Cấp thực hiện: Khoa

Xếp loại: Khá

NĂM 2014

1. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô-đun Kiểm tra chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn quốc tế (AWS, ASME, API) dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Lê Công Sơn

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá

2. Tên đề tài: Biên soạn bộ đề thi mô đun Hàn Mig/Mag cơ bản dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Đỗ Đình Hiếu

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

3. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Hàn Mig/Mag nâng cao dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Nguyễn Đạt

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

4. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Hàn hồ
quang tay cơ bản dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Nguyễn Nhiệm

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

5. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Hàn khí dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Nguyễn Đình Ba

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

6. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Hàn Tig cơ bản dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Nguyễn Tấn Sửu

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

7. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Hàn hồ quang tay nâng cao dùng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Hàn

Người thực hiện: Lê Thánh Tâm

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

8. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Tiện lỗ dùng cho trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại

Người thực hiện: Lê Tấn Hoàng

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

9. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Phay, bào mặt phẳng bậc dùng cho trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại

Người thực hiện: Phạm Minh

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

10. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Tiện ren tam giác dùng cho trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại

Người thực hiện: Nguyễn Mừng

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

11. Tên đề tài: Biên soạn ngân hàng đề thi mô đun Tiện trụ ngắn, trụ bậc, trụ dài 10d dùng cho trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại

Người thực hiện: Nguyễn Đức Đạt

Cấp thực hiện: Cấp Khoa

Xếp loại: Khá 

(01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow