Liên hệ Khoa Khoa học cơ bản


LIÊN HỆ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1. Văn phòng Khoa:

Địa chỉ: Tầng 2 – Khu Nhà hiệu bộ - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

Điện thoại: 0255.2212.790

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2. Lãnh đạo Khoa: 

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thu Ba

- Điện thoại: 0914.267.445

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3. Giáo vụ khoa: 

           Nguyễn Thị Minh Trúc

              Điện thoại: 0979.189.761

(01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow