Hồ sơ biểu mẫu Đào tạo


HỒ SƠ BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định 152/QĐ-CĐN ngày 10/08/2012)

TT

Ký hiệu

Tên hồ sơ biểu mẫu

File hồ sơ, biểu mẫu

1

DT-01

Đơn xin tạm dừng học tập

Tải về

2

DT-02

Đơn xin tiếp tục học tập

Tải về

3

DT-03

Đơn xin thôi học

Tải về

4

DT-04

Đơn xin xác nhận điểm

Tải về

5

DT-05

Giấy vào lớp

Tải về

6

DT-06

Đơn xin chuyển ngành nghề

Tải về

7

DT-07

Đơn xin chuyển khoá học

Tải về

8

DT-08

Đơn xin chuyển điểm, miễn môn học/ mô đun

Tải về

9

DT-09

Giấy chứng nhận là sinh viên, học sinh đang học tại trường

Tải về

10

DT-10

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Tải về

11

DT-11

Đơn xin cấp giấy chứng nhận học xong chương trình

Tải về

12

DT-12

Giấy chứng nhận hoàn tất chương trình

Tải về

13

DT-13

Giấy cam đoan của học sinh, sinh viên

Tải về

14

DT-14

Giấy cam đoan của phụ huynh

Tải về

15

DT-15

Giấy đề nghị xóa tên khỏi danh sách lớp

Tải về

16

DT-16

Giấy xin phép nghỉ học

Tải về

17

DT-17

Đơn xin thi lại tốt nghiệp

Tải về

18

DT-18

Đơn xin xác nhận nhập học muộn

Tải về

19

DT-19

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Tải về

20

DT-20

Đơn xin xác minh bằng tốt nghiệp

Tải về

(Cập nhật ngày 20/5/2015)

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow