Chức năng và nhiệm vụ


CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

CHỨC NĂNG

Trung tâm đào tạo lái xe là đơn vị sự nghiệp hạch toán báo sổ thuộc Trường. Cơ cấu bộ máy, đội ngũ cán bộ giáo viên,  thực hiện nhiệm vụ đào tạo lái xe các hạng từ A1, B1, B2 và C có đủ kỹ năng, kỹ thuật thao tác trên phương tiện, có phẩm chất đạo đức, hiểu biết về đặc điểm của nghề lái xe cơ giới đường bộ, có nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; giáo dục nâng cao trách nhiệm, lương tâm, có văn hóa ứng xử và tư cách nghề nghiệp, có tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp.

NHIỆM VỤ

-  Tổ chức tuyển sinh đào tạo mới và bổ túc chuyển hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng A1, B1, B2 và C (theo giấy phép được cấp);

-  Cấp chứng chỉ tốt nghiệp Sơ cấp nghề cho Học viên học lái xe

-  Đào tạo một số ngành nghề kỹ thuật giao thông vận tải.

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow