Số liệu cung ứng lao động - năm 2009

Căn cứ số lượng học sinh Khóa 6 tốt nghiệp và nhu cầu lao động của các Công ty, xí nghiệp thuộc Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp trong tỉnh.

Số liệu cung ứng lao động - năm 2008

Căn cứ số lượng học sinh Khóa 5 tốt nghiệp và nhu cầu lao động của các Công ty, xí nghiệp thuộc Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp trong tỉnh.

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow