Thành tích đạt được của Khoa Kỹ thuật tổng hợp


THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC KHOA KỸ THUẬT TỔNG HỢP

TẬP THỂ:

- Năm 2002 đến 2008: Tập thể Lao động tiên tiến

- Năm 2009: Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2010 đến 2012: Tập thể lao động Tiên tiến.

- Năm 2013: Tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2014: Tập thể Lao động tiên tiến.

CÁ NHÂN:

(01/06/2015)

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow