Số liệu cung ứng lao động - năm 2008


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2008

TT

Số TN

Tên Doanh Nghiệp tiếp nhận

Ngành nghề cung ứng

Số lượng cung ứng

Số lượng hiện tại các doanh nghiệp

Ghi chú

Khóa 5

38

Xí nghiệp may Dung Quất

May công nghiệp

38

52

 

328

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Lắp ráp tàu

328

193

 

152

Hàn

152

74

 

20

Cơ khí động lực

20

17

 

30

Cơ khí cắt gọt

30

19

 

62

Thợ máy tàu

62

41

 

54

Chi nhanh 5 Công ty xây lắp Điện 2

Điện tàu thủy

54

39

 

19

Điện xí nghiệp

19

8

 

16

Đội 6 Lilama 18

Điện xí nghiệp

16

7

 

27

Điện tử

27

27

 

1

Cơ điện

1

1

 

66

ViNaConex 25

Kỹ thuật xây dựng

66

52

 

45

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Công nghệ đường ống

45

0

 

Tổng cộng

 

858

530

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow