Số liệu cung ứng lao động - năm 2004


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2004

TT

SốTN

Tên Doanh Nghiệp tiếp nhận

Ngành nghề cung ứng

Số lượng cung ứng

Số lượng hiện tại các doanh nghiệp

Ghi chú

Khóa 1

 

61

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Cơ khí cắt gọt (Tiện - Phay – Bào)

61

37

 

98

Cơ khí động lực

98

66

157

Hàn - Gò

157

93

98

Lắp ráp tàu

98

69

63

Điện xí nghiệp

63

28

32

Điện tử

32

22

79

Công nghệ đường ống

79

38

141

Xí nghiệp may Dung Quất

May công nghiệp

141

52

61

Công ty SX - XNK Đông Thành

May công nghiệp

61

11

Tổng cộng

Các ngành nghề

790

416

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow