Số liệu cung ứng lao động - năm 2007


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2007

TT

Số TN

Tên Doanh Nghiệp tiếp nhận

Ngành nghề cung ứng

Số lượng cung ứng

Số lượng hiện tại các doanh nghiệp

Ghi chú

Khóa 4

92

Công ty May Đại Cát Tường

May công nghiệp

92

0

 

174

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Lắp ráp tàu

174

93

84

Hàn

84

59

57

Cơ khí

57

32

54

Cắt gọt kim loại + Cơ khí động lực

54

41

 

40

Công ty Xây lắp Điện 5

Điện xí nghiệp

40

24

 

54

Công ty Xây lắp Điện 5

Điện nước

4

4

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Điện nước

50

28

27

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Thợ máy tàu

27

13

32

ViNaConex 25

Kỹ thuật xây dựng

32

26

1

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Công nghệ đường ống

1

0

39

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hóa dầu

39

39

102

Công ty Xây lắp Điện 5

Điện tử + Cơ điện

102

88

 

Tổng cộng

 

756

447

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow