Danh sách trúng tuyển Nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí - 05/2014


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN CÔNG NHÂN LỌC HÓA DẦU
(Kèm quyết định số 1817/QĐ-BSR ngày 09 tháng 5 năm 2014)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ngành đào tạo Ghi chú
1 Nguyễn Khắc Tiệp 6/4/1990 Hà Tĩnh CDHD09A1 VHTBCBDK  
2 Nguyễn văn 11/2/1989 Hà Tĩnh LHD08A1 VHTBCBDK  
3 Huỳnh Văn Thương 2/9/1989 Quảng ngãi CDHD09A1 VHTBCBDK  
4 Vũ Ngọc  Hoàng 7/5/1992 Đồng Nai LHD07A1 VHTBCBDK  
5 Nguyễn Nam Tiến 19/8/1992 Nghệ An LHD07A2 VHTBCBDK  
6 Đặng Thái Bảo 17/6/1992 Nghệ An LHD07A1 VHTBCBDK  
7 Nguyễn Ngọc  Sáu 14/8/1992 Quảng Trị LHD07A1 VHTBCBDK  
8 Bùi Văn Đạt 2/2/1991 Bình Định LHD08A1 VHTBCBDK  
9 Nguyễn Văn Nhật  Huy 29/1/1991 Quảng Nam CDHD09A1 VHTBCBDK  
10 Phan Tiến  Dũng 24/12/1992 Nghệ An CDHD09A1 VHTBCBDK  
11 Nguyễn Tiệp  Phi 15/1/1992 Khánh Hòa CDHD09A1 VHTBCBDK  
12 Huỳnh Đức Hòa 20/6/1993 Đà Nẵng CDVH10A1 VHTBCBDK  
13 Lê Minh  Hào 19/8/1994 Bình Định LHD08A1 VHTBCBDK  
14 Đặng Vĩnh  An 15/4/1994 Quảng ngãi LHD07A2 VHTBCBDK  
15 Dương Ngọc  Anh 31/1/1990 Quảng ngãi CDHD09A1 VHTBCBDK  
16 Trần Thị  Thơ 30/4/1991 Hà Nam CDHD09A1 VHTBCBDK  
17 Mai Thanh  Tùng 23/9/1994 Đà Nẵng CDVH10A1 VHTBCBDK  
18 Hoàng Ngọc  Đại 29/5/1990 Quảng Trị CDHD09A1 VHTBCBDK  
19 Nguyễn Đức  Hoài 30/3/1990 Hà Tĩnh LHD07A2 VHTBCBDK  
20 Bùi Việt  Khoa 14/7/1987 Quảng ngãi LHD08A1 VHTBCBDK  
21 Hoàng Văn Dương 1/10/1990 Nam Định LHD08A1 VHTBCBDK  
22 Ngô Văn  Huy 1/2/1990 Đà Nẵng LHD07A2 VHTBCBDK  
23 Lưu Quang  Mạnh 31/7/1992 Hải Phòng LHD08A1 VHTBCBDK  
24 Đặng Công  Ba 10/3/1990 Nghệ An CDHD09A1 VHTBCBDK  
25 Nguyễn Văn Tịnh 03/10/1991 Quảng ngãi CDHD09A1 VHTBCBDK  
26 Nguyễn Văn Hùng 17/12/1991 Quảng Nam CDHD09A1 VHTBCBDK  
27 Đậu Đức Linh 6/10/1990 Nghệ An CNHD08A1 VHTBCBDK  
28 Hà Thị  Chung 14/4/1991 Quảng ngãi CDHD09A1 VHTBCBDK  

Chi tiết: xem thêm quyết định

 

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow